... во постојан чекор со современите технологии

  Побарајте не: +389 34 327 123,

Референци

За нас не постои клиент кој е премал или преголем. Листата на наши клиенти се состои од индивидуални корисници и мали фирми па до големи корпорации. Притоа се залагаме за принципот за соработка со сите што ќе пројават интерес за тоа (не зависно дали се корисници или добавувачи). Подолу е само дел од листата на наши корисници. Истата е подложена на секојдневна промена. Се надеваме дека неспомнатите во листата нема да сметаат дека тоа е злонамерно направено.

 • - АД Топлификација - Скопје
 • - АД САНКЕРАМ "Македонија" - фабрика за санитарна керамика - Струмица
 • - АД ОРАНЖЕРИИ "Хамзали" - оранжериско производство - Струмица
 • - АД "Струмица Табак" - откуп и преработка на тутун - Струмица
 • - "Дени Компани" - конфекција и производство на текстилни производи - Струмица
 • - "Агрома" трговско претпријатие Струмица и единица во Скопје
 • - "ЗОМИ-МАК" - трговија, транспорт и шпедиција - Струмица
 • - "Жито Струмица" - производство на леб и бели пецива - Струмица
 • - "Адинг Градба" - производство на бетонски столбови - Струмица
 • - МЗТ "Отпресоци" - Струмица
 • - "Економ-58" - книговодствени услуги и финансиски консалтинг - Струмица
 • - Дисконт "Оскар-М" - Струмица
 • - Дисконт "Јани" - Струмица
 • - Дисконт "Интерфалко" - Струмица
 • - Дисконт "СТРУБИ" - Битола
 • - "Сигма" - трговија со водовод, канализација и санитарија - Струмица
 • - Хотел "Цар Самоил" - Банско
 • - "Италпласт" - Муртино
 • - ТД "Сонце" - Муртино
 • - "Ф И С" - Дабиле
 • - "Интер-Експорт" - дрвна индустрија - Струмица
 • - "Агротранспорт" - трговија и транспорт - Струмица
 • - "Трејд" - Струмица - финансиски консалтинг - Струмица
 • - ВПОС "Струмички Слив" - Струмица
 • - "СЕМИ" - Радовиш
 • - Пицерија "Бонита" - Струмица
 • - "Бариел" - Струмица
 • - ДСУ "Димитар Влахов" - Струмица
 • - ДСУ "Дедо Иљо Малешевски" - Берово
 • - Завод за здравствена заштита - Струмица
 • - Завод за заштита и рехабилитација - Банско
 • - Разни книговодствени бироа, трговски друштва, дуќани...

 

Кои сме ние?

Пелингс

Пелингс е компанија специјали-зирана за развој и продажба на софтвер и хардвер.

Имаме повеќе од 15 години искуство и стручен тим зад нашето име.

Дозволете ни да ви помогнеме во растот на вашата компанија со нашите решенија!

Последни новости

Дајте ни лајк

Контакт

 Струмица, Македонија

 ул. "Младинска" 146

 +389 34 327 123

 +389 34 330 525

 contact@pelings.com.mk

Контактирајте не!