... во постојан чекор со современите технологии

    Побарајте не: +389 34 346 549,

Реализација на проектот СТРУМПОЛ

Реализација на проектот СТРУМПОЛ

Во месец јуни, 2012 година беше завршен и беше извршено примопредавање на проектот СТРУМПОЛ. Основните модули кои се составен дел од ова софтверско решение ги вклучуваат следните функционалности:

Софтвер за откуп на земјоделски производи

Софтвер за откуп на земјоделски производи

Во месец април 2011 година беше импелемтиран софтверскиот пакет за откуп на земјоделски производи. Идејата за развој на едно вакво решение произлезе од секојдневните потреби и проблеми со кои се соочуваат откупните организации.

Софтвер за хотелско работење

Софтвер за хотели

Во текот на месец ноември 2011 година беше завршен и промовиран новиот софтверски продукт кој е дел од понудата на Пелигс - ХОТЕЛИКС. Овој софтверски продукт овозможува едноставно и флексибилно менаџирање со мали или големи хотели и мотели.

Кои сме ние?

Пелингс

Пелингс е компанија специјали-зирана за развој и продажба на софтвер и хардвер.

Имаме повеќе од 15 години искуство и стручен тим зад нашето име.

Дозволете ни да ви помогнеме во растот на вашата компанија со нашите решенија!

Последни новости

Дајте ни лајк

Контакт

 Струмица, Македонија

 ул. "Маршал Тито" 111

 +389 34 346 549

 +389 34 330 640

 contact@pelings.com.mk

Контактирајте не!