... во постојан чекор со современите технологии

    Побарајте не: +389 34 327 123,

Реализација на проектот СТРУМПОЛ

Реализација на проектот СТРУМПОЛ

Во месец јуни, 2012 година беше завршен и беше извршено примопредавање на проектот СТРУМПОЛ. Основните модули кои се составен дел од ова софтверско решение ги вклучуваат следните функционалности:

Софтвер за откуп на земјоделски производи

Софтвер за откуп на земјоделски производи

Во месец април 2011 година беше импелемтиран софтверскиот пакет за откуп на земјоделски производи. Идејата за развој на едно вакво решение произлезе од секојдневните потреби и проблеми со кои се соочуваат откупните организации.

Кои сме ние?

Пелингс

Пелингс е компанија специјали-зирана за развој и продажба на софтвер и хардвер.

Имаме повеќе од 15 години искуство и стручен тим зад нашето име.

Дозволете ни да ви помогнеме во растот на вашата компанија со нашите решенија!

Последни новости

Дајте ни лајк

Контакт

 Струмица, Македонија

 ул. "Младинска" 146

 +389 34 327 123

 +389 34 330 525

 contact@pelings.com.mk

Контактирајте не!