... во постојан чекор со современите технологии

    Побарајте не: +389 34 346 549,

Софтвер за хотелско работење

Софтвер за хотели

Во текот на месец ноември 2011 година беше завршен и промовиран новиот софтверски продукт кој е дел од понудата на Пелигс - ХОТЕЛИКС. Овој софтверски продукт овозможува едноставно и флексибилно менаџирање со мали или големи хотели и мотели.

Самиот софтвер има повеќе модули кои овозможуваат комплетно управување на ваквите угостителски објекти. Дел од функционалностите кои ги нуди се:

  • резервација на соби
  • чекирање во хотел
  • шифрарници за гости, соби, вработени и друго
  • генерирање на различни типови на извештаи

Ова софтверско решение веќе функционира во неколку хотели, а истото е развиено така што е комплетно надградливо и истото може да се прилагодува согласно потребите на крајниот корисник.

Кои сме ние?

Пелингс

Пелингс е компанија специјали-зирана за развој и продажба на софтвер и хардвер.

Имаме повеќе од 15 години искуство и стручен тим зад нашето име.

Дозволете ни да ви помогнеме во растот на вашата компанија со нашите решенија!

Последни новости

Дајте ни лајк

Контакт

 Струмица, Македонија

 ул. "Маршал Тито" 111

 +389 34 346 549

 +389 34 330 640

 contact@pelings.com.mk

Контактирајте не!