... во постојан чекор со современите технологии

    Побарајте не: +389 34 346 549,

Оперирање со КИБС сертификати

Оперирање со КИБС сертификати

ДТУ Пелингс како овластен дистрибутер на дигиталните сертификати КИБС, доби овластување за продолжување на важноста на сертификатот и деблокада на блокирани дигитални сертификати. Така сега овие операции се извршуваат во просториите на ДТУ Пелнигс со што времето на завршување на тие активности е неколку кратно намалено т.е. истите се извршуваат истиот ден како и уплатата.

Кои сме ние?

Пелингс

Пелингс е компанија специјали-зирана за развој и продажба на софтвер и хардвер.

Имаме повеќе од 15 години искуство и стручен тим зад нашето име.

Дозволете ни да ви помогнеме во растот на вашата компанија со нашите решенија!

Последни новости

Дајте ни лајк

Контакт

 Струмица, Македонија

 ул. "Маршал Тито" 111

 +389 34 346 549

 +389 34 330 640

 contact@pelings.com.mk

Контактирајте не!